Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“

28 Oct 2019

Zapyškio pagrindinė mokykla dalyvauja 2014–2020 m.Europos Sąjungos fondų investicijų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis finansuojamame projekte „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“(projekto kodasNr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001).

Projekto administratorius – ŠMM Švietimo aprūpinimo centras (dabar – Nacionalinė švietimo agentūra)

Projekto tikslas– didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą.

Projekto uždavinys– modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką.

Projekto partneriai:visos šalies savivaldybės ir valstybinės mokyklos.Projekto įgyvendinimo laikotarpis:28 mėn. (2017 m. kovo mėn. – 2019 m. liepos mėn.)

Projektui įgyvendinti skirtos Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – 6 950880,43 eurų.

Projekto įgyvendinimo metu yra vykdomos šios veiklos:

  • Gamtos ir technologinių mokslų mokymo priemonių ir įrangos įsigijimas (perkami mokymo priemonių ir įrangos komplektai atskirai 1–4 kl. ir 5–8 kl. mokykloms, kurios vykdo atitinkamas bendrojo ugdymo programas.
  • Gamtos ir technologiniams mokslams mokyti įsigytų mokymo priemonių ir įrangos panaudojimo ugdymo procese metodikų parengimas (bus parengta metodinė medžiaga mokytojams, t. y. lakoniški pamokų aprašymai ir trumpi filmukai, kuriuose patariama, kaip nupirktas priemones naudoti pamokose.