Socialinis pedagogas

Socialinis pedagogas – pedagogas, kurio pagrindinė veikla nukreipta į pagalbos mokiniams organizavimą ir jo asmenybės vystymosi, tobulėjimo skatinimą.

Pagrindinės socialinio pedagogo veiklos formos mokykloje:

  • individualus darbas su mokiniais, tėvais, mokyklos pedagogais;
  • darbas komandoje su psichologu, klasės auklėtoju;
  • auklėjamosios aplinkos organizavimas;

Pagrindinės socialinio pedagogo veiklos formos už mokyklos ribų:

  • Bendradarbiavimas su kitomis institucijomis: (vaikų teisių apsaugos tarnyba, policija, seniūnija, savivaldybe, švietimo skyriumi);
  • Lankymasis šeimose, kvalifikacijos kėlimas.