Administracija

Mokyklos direktorius:
Raimondas Bartkus

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui:
Rima Veličkienė

Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams:
Vidmantas Mažeika