Administracija

Mokyklos direktorius:
Raimondas Bartkus

Gyvenimo aprašymas

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui:
Rima Veličkienė

Gyvenimo aprašymas

Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams:
Vidmantas Mažeika