Laisvos darbo vietos

Kauno r. Zapyškio pagrindinė mokykla ieško tikybos mokytojo(s)

  • terminuota darbo sutartis nuo 2018 m. vasario 5 d.;
  • 10 kontaktinių valandų 1-10 klasėse;
  • aukštasis arba aukštesnysis (įgytas iki 2009 m.) išsilavinimas, pedagogo kvalifikacija ir atitinkamos tradicinės religinės bendruomenės ar bendrijos vadovybės nustatyta tvarka išduotas leidimas.

Gyvenimo aprašymą siųsti el. paštu rastine@zapyskiomokykla.lt.

Informacija tel. 8(37)542249.