Mokinių atostogos

Rudens atostogos 2020 m. spalio 26 d. – spalio 30 d.
Žiemos (Kalėdų) atostogos 2020 m. gruodžio 23 d. – 2021 m. sausio 5 d.
Žiemos atostogos 2021 m. vasario 15 d. – vasario 19 d.
Pavasario (Velykų) atostogos 2021 m. balandžio 6 d. – balandžio 9 d.

Vasaros atostogų pradžia 1–4 klasių mokiniams

birželio 10 d., 5–10 klasių mokiniams birželio 25 d.

Vasaros atostogų pabaiga – 2021 metų rugpjūčio 31 d.