Mokinių atostogos

Rudens atostogos 2019 m. spalio 28 d. – spalio 31 d.
Žiemos (Kalėdų) atostogos 2019 m. gruodžio 23 d. – 2020 m. sausio 3 d.
Žiemos atostogos 2020 m. vasario 17 d. – vasario 21 d.
Pavasario (Velykų) atostogos 2020 m. balandžio 14 d. – balandžio 17 d.

Vasaros atostogų pradžia 1–4 klasių mokiniams

birželio 10 d., 5–10 klasių mokiniams birželio 25 d.

Vasaros atostogų pabaiga – 2020 metų rugpjūčio 31 d.