Neformalus švietimas

NEFORMALIOJO ŠVIETIMO VALANDŲ PASKIRSTYMAS

 

 1 – 4 klasės

Klasė Valandų skaičius Užsiėmimas Mokytojas
1 1 Šokio studija ,,Saulutė 1“ L. Kaminskienė
1 1 Linksmieji žaidimai L. Klimienė
2 1 Judrieji žaidimai su vaidybos elementais V. Jurkšienė
2 1 Šokio studija ,,Saulutė 2“ L. Kaminskienė
3 1 „Aš – tyrėjas“ A. Kaušinienė
3 1 Šokio studija ,,Saulutė 3“ L. Kaminskienė
4 1 Auksarankių studija L. Kairaitienė
1–4 1 Jaunučių choras R. Mažeikienė

5 – 10 klasės

Klasė Valandų skaičius Užsiėmimas Mokytojas
5–8 3 Liaudiškų šokių kolektyvas ,,Nemunėlis“ L.Kaminskienė
1 Karjeros ugdymas J. Kuodytė
1 Dailės studija ,,Teptukas“ E. Avižienė
1 Sporto būrelis „Futboliukas“ R. Galijotienė
1 Krepšinis R. Bartkus
1 Sportinių žaidimų treniruotės R. Bartkus
 
9–10 1 Sportinių žaidimų treniruotės R. Galijotienė
1 Tinklinis R. Galijotienė
1 Krepšinis R. Bartkus
1 Karjeros ugdymas J. Kuodytė
1 Mergaičių ansamblis R. Mažeikienė