Mokytojai

Vardas, pavardė Pareigos Kvalifikacinė
kategorija
Auklėjamoji
klasė
Raimondas Bartkus Direktorius  II vadybinė kvalifikacinė kategorija
Rima Veličkienė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui,
Istorijos mokytoja
II vadybinė kvalifikacinė kategorija
Mokytoja metodininkė
Vilija Tarnavičiūtė Matematikos, informacinių technologijų mokytoja Mokytoja metodininkė 5
Vida Mureikienė Matematikos, ekonomikos mokytoja Vyr. mokytoja
Daiva Ruzgienė Biologijos, chemijos, mokytoja Vyr. mokytoja  6
Jolanta Puidokienė Geografijos mokytoja Mokytoja metodininkė
Daiva Varškevičienė Informacinių technologijų mokytoja Mokytoja metodininkė 9
Sigitas Kavaliauskas Fizikos ir technologijų mokytojas Fizikos vyr. mokytojas, technologijų mokytojas
Kristina Antanavičienė Lietuvių kalbos mokytoja
Milda Ratomskienė Lietuvių kalbos mokytoja Vyr. mokytoja  7
Olena Čiginskienė Rusų kalbos mokytoja Mokytoja metodininkė
Žydrūnė Puodžiukienė Anglų kalbos mokytoja Mokytoja  8
Rūta Mažeikienė Muzikos, etikos ir neformaliojo švietimo mokytoja Muzikos mokytoja metodininkė, etikos mokytoja
Gintautė Konstantinavičienė Tikybos mokytoja Mokytoja
Ernesta Avižienė Dailės, technologijų mokytoja Mokytoja 10
Rasuolė Galijotienė Kūno kultūros ir neformaliojo švietimo mokytoja Vyr. mokytoja
Lina Kaminskienė Neformaliojo švietimo mokytoja Mokytoja metodininkė
Živilė Vaičiūnienė Pradinio ugdymo mokytoja Vyr.  mokytoja  2
Asta Kaušinienė Pradinio ugdymo mokytoja Vyr. mokytoja 1
Audronė Reipienė Pradinio ugdymo mokytoja Vyr. mokytoja 4b
Lionė Klimienė Pradinio ugdymo mokytoja Mokytoja metodininkė 3
Virginija Jurkšienė Pradinio ugdymo mokytoja Mokytoja metodininkė 4a
Saulena Kovienė Psichologė
Rasa Burbienė  Socialinė pedagogė
Rasa Černiauskienė Logopedė Vyr. logopedė
Giedrė Poškaitienė Spec. pedagogė – logopedė Spec. pedagogė-logopedė
Evelina Rasimienė Logopedė Logopedė
Martina Laurinavičienė Priešmokyklinio ugdymo mokytoja Mokytoja „Smalsučiai“
Jūratė Draudvilienė Priešmokyklinio ugdymo mokytoja Mokytoja „Smalsučiai“
Jolanta Zonovienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Vyr. mokytoja „Boružėlių grupė“
Laima Tulauskienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Vyr. mokytoja „Drugelių grupė“
Vida Kriaučiūnienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Vyr. mokytoja „Bitučių grupė“
Daiva Maciulevičiūtė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Vyr. meninio ugdymo pedagogė