Mokytojai

Vardas, pavardė Pareigos Kvalifikacinė
kategorija
Auklėjamoji
klasė
Raimondas Bartkus Direktorius  II vadybinė kvalifikacinė kategorija
Rima Veličkienė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui,
Istorijos mokytoja
II vadybinė kvalifikacinė kategorija
Mokytoja metodininkė
Vilija Tarnavičiūtė Matematikos, informacinių technologijų mokytoja Mokytoja metodininkė 10
Vida Mureikienė Matematikos, ekonomikos mokytoja Vyr. mokytoja
Daiva Ruzgienė Biologijos, chemijos, mokytoja Vyr. mokytoja  5
Lina Oleškevičienė Istorijos, pilietiškumo pagrindų mokytoja Vyr. mokytoja
Jolanta Puidokienė Geografijos mokytoja Mokytoja metodininkė
Daiva Varškevičienė Informacinių technologijų mokytoja Vyr. mokytoja 8
Sigitas Kavaliauskas Fizikos ir technologijų mokytojas Fizikos vyr. mokytojas, technologijų mokytojas
Erika Jarienė Lietuvių kalbos mokytoja Mokytoja metodininkė 9
Milda Ratomskienė Lietuvių kalbos mokytoja Vyr. mokytoja  6
Audronė Balčiūnienė Rusų kalbos mokytoja Vyr. mokytoja
Žydrūnė Puodžiukienė Anglų kalbos mokytoja Mokytoja  7
Rūta Mažeikienė Muzikos, etikos ir neformaliojo švietimo mokytoja Muzikos mokytoja metodininkė, etikos mokytoja
Justina Kuodytė Tikybos mokytoja Vyr. mokytoja
Ernesta Avižienė Dailės, technologijų mokytoja Mokytoja
Rasuolė Galijotienė Kūno kultūros ir neformaliojo švietimo mokytoja Vyr. mokytoja
Lina Kaminskienė Neformaliojo švietimo mokytoja Mokytoja metodininkė
Živilė Vaičiūnienė Pradinio ugdymo mokytoja Mokytoja  1
Jūratė Draudvilienė Priešmokyklinio ugdymo grupės auklėtoja
Asta Kaušinienė Pradinio ugdymo mokytoja Vyr. mokytoja 4
Audronė Reipienė Pradinio ugdymo mokytoja Vyr. mokytoja 3b
Lionė Klimienė Pradinio ugdymo mokytoja Mokytoja metodininkė 2
Virginija Jurkšienė Pradinio ugdymo mokytoja Mokytoja metodininkė 3a
Vilma Kvietkuvienė Psichologė
Rasa Burbienė  Socialinė pedagogė
Dalia Bridikienė Logopedė  Logopedė metodoninkė
Inesa Juškienė (vaiko auginimo atostogose) Spec. pedagogė – logopedė Vyr. spec. pedagogė