Mokytojai

Vardas, pavardė Pareigos Kvalifikacinė
kategorija
Auklėjamoji
klasė
Raimondas Bartkus Direktorius,
neformaliojo švietimo mokytojas
Mokytojas metodininkas
Rima Veličkienė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui,
Istorijos, pilietiškumo pagrindų mokytoja
II vadybinė kvalifikacinė kategorija
Mokytoja metodininkė
Vilija Tarnavičiūtė Matematikos, informacinių technologijų mokytoja Mokytoja metodininkė 9
Vida Mureikienė Matematikos, ekonomikos mokytoja Vyr. mokytoja
Daiva Ruzgienė Biologijos, chemijos, mokytoja Vyr. mokytoja
Lina Oleškevičienė Istorijos, pilietiškumo pagrindų mokytoja Vyr. mokytoja
Eglė Dulskienė Geografijos mokytoja Mokytoja
Daiva Varškevičienė Informacinių technologijų mokytoja Vyr. mokytoja 7
Sigitas Kavaliauskas Fizikos ir technologijų mokytojas Fizikos vyr. mokytojas, technologijų mokytojas
Erika Jarienė Lietuvių kalbos mokytoja Mokytoja metodininkė 8
Jolita Stankevičienė Lietuvių kalbos mokytoja Vyr. mokytoja  5
Audronė Balčiūnienė Rusų kalbos mokytoja Vyr. mokytoja
Ilona Sodytė Anglų kalbos mokytoja Mokytoja 10
Žydrūnė Puodžiukienė Anglų kalbos mokytoja Mokytoja  6
Rūta Mažeikienė Muzikos, etikos ir neformaliojo švietimo mokytoja Muzikos mokytoja metodininkė, etikos mokytoja
Justina Kuodytė Tikybos mokytoja Vyr. mokytoja
Ernesta Avižienė Dailės, technologijų mokytoja Mokytoja
Rasuolė Galijotienė Kūno kultūros ir neformaliojo švietimo mokytoja Vyr. mokytoja
Lina Kaminskienė Neformaliojo švietimo mokytoja Mokytoja metodininkė
Živilė Vaičiūnienė Priešmokyklinio ugdymo grupės pedagogė Mokytoja
Jūratė Draudvilienė Priešmokyklinio ugdymo grupės auklėtoja
Asta Kaušinienė Pradinio ugdymo mokytoja Vyr. mokytoja 3
Liudmila Kairaitienė Pradinio ugdymo mokytoja Vyr. mokytoja 4
Lionė Klimienė Pradinio ugdymo mokytoja Mokytoja metodininkė 1
Virginija Jurkšienė Pradinio ugdymo mokytoja Mokytoja metodininkė 2
Birutė Bielskienė Pradinio ugdymo mokytoja Altoniškių skyriuje Mokytoja metodininkė 2, 3, 4
Kristina Laukevičiūtė Psichologė
 Rasa Burbienė  Socialinė pedagogė
Inesa Juškienė Spec. pedagogė – logopedė Vyr. spec. pedagogė
Dalia Bridikienė Logopedė Logopedė metodoninkė