Veiklos sritys

Mokykloje vykdomos priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ugdymo ir neformaliojo vaikų švietimo programos.