Covid-19 Informacija

Covid-19 statistika:

Mokytojų
Imunizaci-jos lygis % (persirgę ir vakcinuoti)

Mokinių
imunizacijos lygis % (persirgę ir vakcinuoti)

Bendras
mokinių imunizacijos (persirgę ir vakcinuoti) lygis %

Mokinių
testavimosi lygis %

Sergančių
vaikų/mokinių skaičius 

Sergančių
pedagoginių 

darbuotojų 

skaičius

Sergančių
nepedagoginių darbuotojų

 skaičius 

Saviizoliacijoje
vaikų/mokinių

 skaičius 

Saviizoliacijoje
pedagoginių darbuotojų skaičius  

Saviizoliacijoje
nepedagoginių darbuotojų skaičius  

12
m.

13
m.

14
m.

15
m.

16
m.

17
m.

18
m.

98
%

51%

96%

89%

83%

87%

75%

81%

3

1

1

1

Informacija atnaujinta 2022-01-17