Psichologas

Mokyklos psichologas įvertina ir padeda spręsti mokinio psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas bendradarbiaudamas su mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais) ir mokytojais.

Pagrindinis psichologo uždavinys mokykloje – rūpintis vaikų psichine sveikata ir reikalingų psichologinių ugdymo sąlygų sudarymu.

Pagrindinės psichologo veiklos kryptys:

  • mokinių, jų tėvų (globėjų, rūpintojų), mokytojų konsultavimas;
  • psichologinis įvertinimas;
  • psichologinis švietimas;
  • psichologinių problemų prevencija.

Andrijana Jasiūnė

El. paštas andrijana.sle@gmail.com