Priėmimas į Kauno r. Zapyškio pagrindinės mokyklos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes vykdomas vadovaujantis Kauno rajono savivaldybės tarybos 2016-09-29 sprendimu Nr. TS-303 „Dėl centralizuoto vaikų priėmimo į Kauno rajono savivaldybės biudžetinių švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašo patvirtinimo“ (pakeitimas nuo 2018-09-27, sprendimas Nr. TS-264).

 

Priėmimo prašymai su priedais į 1-10 kl. siunčiami el. paštu: rastine@zapyskiomokykla.lt

Kilus klausimams kreiptis tel. (8 37) 542 249

Plačiau skaitykite: https://darzeliai.krs.lt

       Dėl priėmimo ir konsultacijų dėl centralizuoto vaikų priėmimo į Kauno rajono ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes kreiptis el. paštu: ikimokykline@zapyskiomokykla.com arba tel. (8 37) 542342 
Teikiant prašymą į mokyklos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes, reikalingi šie dokumentai.
• vaiko gimimo liudijimas, išrašas (kopija);
• pažyma apie vaiko deklaruotą gyvenamąją vietą (praėjusių arba einamųjų metų);
• taikant pirmumo teisę pateikiami dokumentai, patvirtinantys šeimos sudėtį, jos socialinę padėtį ar kita.

    Priėmimas mokytis į Kauno r. Zapyškio pagrindinės mokyklos pradinio ir pagrindinio ugdymo programas vykdomas vadovaujantis Kauno rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašu, patvirtintu 2013 m. gruodžio 19 d. Kauno rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-493 (2023 m. gruodžio 19 d. Nr. TS-436 redakcija).

 Dėl priėmimo į mokyklos 1-10 klases kreiptis į raštinę el. paštu: rastine@zapyskiomokykla.lt arba tel. (8 37) 542342.
Prašymai mokytis priimami nuo einamųjų mokslo metų sausio 2 d. iki balandžio 30 d.
Teikiant prašymą į mokyklos 1-10 klases, reikalingi šie dokumentai:
• vaiko gimimo liudijimas, išrašas (kopija);
• pažyma apie vaiko deklaruotą gyvenamąją vietą (praėjusių arba einamųjų metų);
• pažyma apie mokymąsi arba mokymosi pasiekimų pažymėjimą;
• išsilavinimo pažymėjimą (baigusiems pradinio ugdymo programą ir pagrindinio ugdymo pirmąją dalį). 

 

Aptarnaujama teritorija:

Zapyškio pagrindinės mokyklos – Zapyškio miestelis, Zapyškio seniūnijos Altoniškių, Braziūkų, Dievogalos, Jadagonių, Judraičių, Kluoniškių, Krušinskų, Kuro, Novos, Papiškių, Riogliškių, Rupinų, Šiulių, Vilemų, Vincentavo, Zizų kaimai. Ringaudų seniūnijos Gaižėnų, Gaižėnėlių, Girininkų II, Kuodiškių, Luobinės, Mitkūnų, Pyplių, Virbališkių kaimai, Kačerginės miestelis (į pagrindinio ugdymo programos klases).