Priėmimas į Kauno r. Zapyškio pagrindinės mokyklos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes vykdomas vadovaujantis Kauno rajono savivaldybės tarybos 2016-09-29 sprendimu Nr. TS-303 „Dėl centralizuoto vaikų priėmimo į Kauno rajono savivaldybės biudžetinių švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašo patvirtinimo“ (pakeitimas nuo 2018-09-27, sprendimas Nr. TS-264).