• Mokytojai

Mokyklos pedagogai 2020–2021 m.m.


Vardas, pavardė Pareigos Kvalifikacinė kategorija Auklėjamoji klasė
Raimondas Bartkus Direktorius II vadybinė kvalifikacinė kategorija  
Rima Veličkienė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, istorijos mokytoja II vadybinė kvalifikacinė kategorija, mokytoja metodininkė  
Vilija Tarnavičiūtė Matematikos, informacinių technologijų mokytoja Mokytoja metodininkė 7
Vida Mureikienė Matematikos, ekonomikos mokytoja Vyr. mokytoja  
Daiva Ruzgienė Biologijos, chemijos, mokytoja Vyr. mokytoja 8
Jolanta Puidokienė Geografijos mokytoja Mokytoja metodininkė  
Daiva Varškevičienė Informacinių technologijų mokytoja Mokytoja metodininkė 5a
Sigitas Kavaliauskas Fizikos ir technologijų mokytojas Fizikos vyr. mokytojas, technologijų mokytojas  
Kristina Antanavičienė Lietuvių kalbos mokytoja Mokytoja 6a
Milda Ratomskienė Lietuvių kalbos mokytoja Vyr. mokytoja 9
Olena Čiginskienė Rusų kalbos mokytoja Mokytoja metodininkė  
Žydrūnė Puodžiukienė Anglų kalbos mokytoja Vyr. mokytoja 10
Aušra Vitortienė Anglų kalbos mokytoja Mokytoja  
Juozas Ruškys Istorijos mokytojas Mokytojas  
Viktorija Kalinauskaitė Tikybos mokytoja Mokytoja  
Rūta Mažeikienė Muzikos, etikos ir neformaliojo švietimo mokytoja Muzikos mokytoja metodininkė, etikos mokytoja  
Ernesta Avižienė Dailės, technologijų mokytoja Vyr. mokytoja 6b
Rasuolė Galijotienė Kūno kultūros ir neformaliojo švietimo mokytoja Vyr. mokytoja  
Lina Kaminskienė Neformaliojo švietimo mokytoja Mokytoja metodininkė  

Pradinis ugdymas

Vardas, pavardė Pareigos Kvalifikacinė kategorija Auklėjamoji klasė
Lionė Klimienė Pradinio ugdymo mokytoja Mokytoja metodininkė 3b
Audronė Reipienė Pradinio ugdymo mokytoja Vyr. mokytoja 4
Asta Kaušinienė Pradinio ugdymo mokytoja Mokytoja metodininkė 3a
Virginija Jurkšienė

Pradinio ugdymo mokytoja Mokytoja metodininkė 2

Priešmokyklinis ir ikimokyklinis ugdymas

Vardas, pavardė Pareigos Kvalifikacinė kategorija Auklėjamoji klasė
Martina Laurinavičienė Priešmokyklinio ugdymo mokytoja Mokytoja „Smalsučiai“
Jūratė Draudvilienė Priešmokyklinio ugdymo mokytoja Mokytoja „Smalsučiai“
Jolanta Zonovienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Vyr. mokytoja „Boružėlių grupė“
Laima Tulauskienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Vyr. mokytoja „Drugelių grupė“
Vida Kriaučiūnienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Vyr. mokytoja „Bitučių grupė“

Pagalbos mokiniui specialistai

Vardas, pavardė Pareigos Kvalifikacinė kategorija
Rasa Burbienė Socialinė pedagogė Vyr. socialinė pedagogė
Rasa Černiauskienė Logopedė Vyr. Logopedė
Giedrė Poškaitienė Spec. pedagogė – logopedė Spec. pedagogė – logopedė
Evelina Rasimienė Logopedė Logopedė
Saulena Kovienė Psichologė