Mokyklos pedagogai 2023-2024 m.m.


VARDAS, PAVARDĖ

PAREIGOS

KVALIFIKACINĖ KATEGORIJA

AUKLĖJAMOJI KLASĖ

Raimondas Bartkus

Direktorius

II vadybinė kvalifikacinė kategorija

 

Rima Veličkienė

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui,

istorijos, pilietiškumo pagrindų mokytoja

II vadybinė kvalifikacinė kategorija, mokytoja metodininkė

 

Vilija Tarnavičiūtė

Matematikos, informacinių technologijų mokytoja

Mokytoja metodininkė

9

Rasa Burbienė

Matematikos, gyvenimo įgūdžių ir neformaliojo švietimo mokytoja

Mokytoja

7b

Edita Makreckienė

Matematikos, neformaliojo švietimo mokytoja

Mokytoja

 

Daiva Ruzgienė

Biologijos, chemijos mokytoja

Vyr. mokytoja

10

Asta Balnienė

Fizikos mokytoja

Vyr. mokytoja

 

Jolanta Puidokienė

Geografijos mokytoja

Mokytoja metodininkė

 

Ugnė Masiulytė

Istorijos, pilietiškumo pagrindų, geografijos mokytoja

Mokytoja

 

Kristina Antanavičienė

Lietuvių kalbos, neformaliojo švietimo

mokytoja

Vyr. mokytoja

8a

Milda Ratomskienė

Lietuvių kalbos, neformaliojo švietimo

mokytoja

Mokytoja metodininkė

5b

Aistė Ivanovaitė-Petraitienė

Lietuvių kalbos 

mokytoja

Mokytoja

 

Žydrūnė Puodžiukienė

Anglų kalbos mokytoja

Mokytoja metodininkė

5a

Rasa Krulikauskienė

Anglų kalbos mokytoja

Mokytoja metodininkė

6b

Olena Čiginskienė

Rusų kalbos, neformaliojo švietimo mokytoja

Mokytoja metodininkė

6a

Daiva Varškevičienė

Informacinių technologijų, neformaliojo švietimo mokytoja

Mokytoja metodininkė

7a

Elija Sigita Masalskaitė

Dorinio ugdymo mokytoja

Mokytoja

 

Rūta Mažeikienė

Muzikos, etikos ir neformaliojo švietimo mokytoja

Muzikos mokytoja metodininkė, etikos mokytoja

 

Ernesta Avižienė

Dailės, technologijų, fizinio ugdymo, neformaliojo švietimo mokytoja

Dailės, technologijų vyr. mokytoja, fizinio ugdymo mokytoja

8b

Renaldas Baranauskas

Technologijų, žmogaus saugos, neformaliojo švietimo mokytojas

Mokytojas metodininkas

 

Rasuolė Galijotienė

Fizinio ugdymo, neformaliojo švietimo mokytoja

Vyr. mokytoja

 

Lina Kaminskienė

Choreografijos,

neform. šviet. mokytoja

Mokytoja metodininkė

 

Rūta Pūraitė

Karjeros specialistė

Mokytoja

 

 

 

Pradinis ugdymas

 

 

 

VARDAS, PAVARDĖ

PAREIGOS

KVALIFIKACINĖ KATEGORIJA

AUKLĖJAMOJI KLASĖ

Asta Kaušinienė

Pradinių klasių, neformaliojo švietimo mokytoja 

Mokytoja metodininkė

1

Erika Bulvičienė

Pradinių klasių, neformaliojo švietimo mokytoja 

Mokytoja

2a

Audronė Reipienė

Pradinių klasių, neformaliojo švietimo mokytoja 

Vyr. mokytoja

2b

Sigita Vijlens

Pradinių klasių, neformaliojo švietimo mokytoja 

Mokytoja

3

Virginija Jurkšienė

Pradinių klasių, neformaliojo švietimo mokytoja

Mokytoja metodininkė

4

 

Priešmokyklinis ir ikimokyklinis ugdymas

VARDAS, PAVARDĖ

PAREIGOS

KVALIFIKACINĖ KATEGORIJA

AUKLĖJAMOJI KLASĖ

Martina Laurinavičienė

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja

Vyr. mokytoja

„Smalsučiai“

Jūratė Draudvilienė

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja

Vyr. mokytoja

„Smalsučiai“

Jolanta Zonovienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Vyr. mokytoja

„Boružėlės“

Laima Tulauskienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Vyr. mokytoja

„Drugeliai“

Vida Kriaučiūnienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Vyr. mokytoja

„Bitutė“

Daiva Vilčinskienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja, meninio ugdymo pedagogė

Mokytoja

Vyr. mokytoja

 

Daumantė Kuncienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Mokytoja

„Skruzdėliukai“

Aušrinė Skulsčiuvienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Mokytoja

„Skruzdėliukai“

 

Pagalbos mokiniui specialistai

Eglė Durienė

Socialinė pedagogė

Socialinė pedagogė

 

Rasa Černiauskienė

Logopedė

Vyr. Logopedė

 

Milda Ratomskienė

Logopedė

Logopedė

 

Emilė Beniušytė

Spec. pedagogė – logopedė

Spec. pedagogė 

 

Andrijana Jasiūnė

Psichologė

Psichologė