Mokyklos pedagogai 2023-2024 m.m.

VARDAS, PAVARDĖ

PAREIGOS

KVALIFIKACINĖ KATEGORIJA

AUKLĖJAMOJI KLASĖ

Raimondas Bartkus

Direktorius

II vadybinė kvalifikacinė kategorija

 

Rima Veličkienė

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, istorijos, pilietiškumo pagrindų mokytoja

II vadybinė kvalifikacinė kategorija, mokytoja metodininkė

 

Vilija Tarnavičiūtė

Matematikos, informacinių technologijų mokytoja

Mokytoja metodininkė

9

Vida Mureikienė

Matematikos, ekonomikos mokytoja

Vyr. mokytoja

 

Rasa Burbienė

Matematikos mokytoja

Mokytoja

7b

Daiva Ruzgienė

Biologijos, chemijos, gamtos ir žmogaus mokytoja

Vyr. mokytoja

10

Jolanta Puidokienė

Geografijos mokytoja

Mokytoja metodininkė

 

Daiva Varškevičienė

Informacinių technologijų, neformaliojo švietimo mokytoja

Mokytoja metodininkė

7a

Renaldas Baranauskas

Technologijų, žmogaus saugos, neformaliojo švietimo mokytojas

Mokytojas metodininkas

 

Kristina Antanavičienė

Lietuvių kalbos mokytoja

Mokytoja

8a

Milda Ratomskienė

Lietuvių kalbos mokytoja

Mokytoja metodininkė

5b

Olena Čiginskienė

Rusų kalbos, neformaliojo švietimo mokytoja

Mokytoja metodininkė

 6a

Žydrūnė Puodžiukienė

Anglų kalbos, neformaliojo švietimo mokytoja

Mokytoja metodininkė

5a

Rasa Krulikauskienė

Anglų kalbos mokytoja

Mokytoja metodininkė

6b

Asta Balnienė

Fizikos mokytoja

Vyr. mokytoja

 

Ugnė Masiulytė

Istorijos, pilietiškumo pagrindų mokytoja

Mokytoja

 

Eglė Čaplinskienė

Dorinio ugdymo mokytoja

Mokytoja

 

Rūta Mažeikienė

Muzikos, etikos ir neformaliojo švietimo mokytoja

Muzikos mokytoja metodininkė, etikos mokytoja

 

Ernesta Avižienė

Dailės, technologijų, fizinio ugdymo, žmogaus saugos mokytoja

Vyr. mokytoja

8b

Rasuolė Galijotienė

Fizinio ugdymo, neformaliojo švietimo mokytoja

Vyr. mokytoja

 

Lina Kaminskienė

Choreografijos, neformaliojo švietimo mokytoja

Mokytoja metodininkė

 

Pradinis ugdymas

VARDAS, PAVARDĖ

PAREIGOS

KVALIFIKACINĖ KATEGORIJA

AUKLĖJAMOJI KLASĖ

Erika Bulvičienė

Pradinio ugdymo, neformaliojo švietimo mokytoja

 Mokytoja

2a

Audronė Reipienė

Pradinio ugdymo, anglų kalbos mokytoja

Vyr. mokytoja

2b

Gabrielė Zaplytė

Pradinio ugdymo, neformaliojo švietimo mokytoja

Mokytoja

3

Virginija Jurkšienė

Pradinio ugdymo, neformaliojo švietimo mokytoja

Mokytoja

4

Asta Kaušinienė

Pradinio ugdymo, neformaliojo švietimo mokytoja

Mokytoja metodininkė

1

Priešmokyklinis ir ikimokyklinis ugdymas

VARDAS, PAVARDĖ

PAREIGOS

KVALIFIKACINĖ KATEGORIJA

AUKLĖJAMOJI KLASĖ

Martina Laurinavičienė

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja

Vyr. mokytoja

„Smalsučiai“

Jūratė Draudvilienė

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja

Vyr mokytoja

„Smalsučiai“

Vida Kriaučiūnienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Vyr. mokytoja

„Bitutės“

Jolanta Zonovienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Vyr. mokytoja

„Boružėlės“

Laima Tulauskienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Vyr. mokytoja

„Drugeliai“

Daiva Vilčinskienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja, meninio ugdymo pedagogė

Mokytoja

 

Vyr. pedagogė

 

Vaida Liudvikauskkaitė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja, meninio ugdymo pedagogė

Mokytoja

„Drugeliai“

„Skruzdėliukai“

Pagalbos mokiniui specialistai

Eglė Durienė

Socialinė pedagogė

Socialinė pedagogė

 

Rasa Černiauskienė

Logopedė

Vyr. Logopedė

 

Milda Ratomskienė

Logopedė

Logopedė

 

Emilė Beniušytė

Spec. pedagogė

Spec. pedagogė 

 

Andrijana Jasiūnė

Psichologė

Psichologė