Mokyklos pedagogai 2022–2023 m.m.

 

 


VARDAS, PAVARDĖ

PAREIGOS

KVALIFIKACINĖ KATEGORIJA

AUKLĖJAMOJI KLASĖ

Raimondas Bartkus

Direktorius

II vadybinė kvalifikacinė kategorija

 

Rima Veličkienė

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, istorijos, pilietiškumo pagrindų mokytoja

II vadybinė kvalifikacinė kategorija, mokytoja metodininkė

 

Vilija Tarnavičiūtė

Matematikos, informacinių technologijų mokytoja

Mokytoja metodininkė

8

Vida Mureikienė

Matematikos, ekonomikos mokytoja

Vyr. mokytoja

 

Rasa Burbienė

Matematikos mokytoja

Mokytoja

6b

Daiva Ruzgienė

Biologijos, chemijos, gamtos ir žmogaus mokytoja

Vyr. mokytoja

9

Jolanta Puidokienė

Geografijos mokytoja

Mokytoja metodininkė

 

Daiva Varškevičienė

Informacinių technologijų, neformaliojo švietimo mokytoja

Mokytoja metodininkė

6a

Renaldas Baranauskas

Technologijų, žmogaus saugos, neformaliojo švietimo mokytojas

Mokytojas metodininkas

 

Kristina Antanavičienė

Lietuvių kalbos mokytoja

Mokytoja

7a

Milda Ratomskienė

Lietuvių kalbos mokytoja

Mokytoja metodininkė

10

Olena Čiginskienė

Rusų kalbos, neformaliojo švietimo mokytoja

Mokytoja metodininkė

 5a

Žydrūnė Puodžiukienė

Anglų kalbos, neformaliojo švietimo mokytoja

Mokytoja metodininkė

 

Rasa Krulikauskienė

Anglų kalbos mokytoja

Mokytoja metodininkė

5b

Asta Balnienė

Fizikos mokytoja

Vyr. mokytoja

 

Ugnė Masiulytė

Istorijos, pilietiškumo pagrindų mokytoja

Mokytoja

 

Eglė Čaplinskienė

Dorinio ugdymo mokytoja

Mokytoja

 

Rūta Mažeikienė

Muzikos, etikos ir neformaliojo švietimo mokytoja

Muzikos mokytoja metodininkė, etikos mokytoja

 

Ernesta Avižienė

Dailės, technologijų, fizinio ugdymo, žmogaus saugos mokytoja

Vyr. mokytoja

7b

Rasuolė Galijotienė

Fizinio ugdymo, neformaliojo švietimo mokytoja

Vyr. mokytoja

 

Lina Kaminskienė

Choreografijos, neformaliojo švietimo mokytoja

 

Mokytoja metodininkė

 

 

 

Pradinis ugdymas

VARDAS, PAVARDĖ

PAREIGOS

KVALIFIKACINĖ KATEGORIJA

AUKLĖJAMOJI KLASĖ

Erika Bulvičienė

Pradinio ugdymo, neformaliojo švietimo mokytoja

 Mokytoja

1a

Audronė Reipienė

Pradinio ugdymo, anglų kalbos mokytoja

Vyr. mokytoja

1b

Sigita Vijlens

Pradinio ugdymo, neformaliojo švietimo mokytoja

Mokytoja

2

Virginija Jurkšienė

Pradinio ugdymo, neformaliojo švietimo mokytoja

Mokytoja metodininkė

3

Asta Kaušinienė

Pradinio ugdymo, neformaliojo švietimo mokytoja

Mokytoja metodininkė

4a

Lionė Klimienė

Pradinio ugdymo, neformaliojo švietimo mokytoja

Mokytoja metodininkė

4b

 

 

Priešmokyklinis ir ikimokyklinis ugdymas

VARDAS, PAVARDĖ

PAREIGOS

KVALIFIKACINĖ KATEGORIJA

AUKLĖJAMOJI KLASĖ

Martina Laurinavičienė

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja

Mokytoja

„Smalsučiai“

Jūratė Draudvilienė

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja

Mokytoja

„Smalsučiai“

Vida Kriaučiūnienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Vyr. mokytoja

„Bitutės“

Jolanta Zonovienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Vyr. mokytoja

„Boružėlės“

Laima Tulauskienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Vyr. mokytoja

„Drugeliai“

Daiva Vilčinskienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja, meninio ugdymo pedagogė

Mokytoja

 

Vyr. pedagogė

 

 

 

Pagalbos mokiniui specialistai

Rasa Burbienė

Socialinė pedagogė

Vyr. socialinė pedagogė

 

Rasa Černiauskienė

Logopedė

Vyr. Logopedė

 

Milda Ratomskienė

Logopedė

Logopedė

 

Emilė Beniušytė

Spec. pedagogė

Spec. pedagogė 

 

Andrijana Šležaitė

Psichologė

Psichologė