• Mokytojai

Mokyklos pedagogai 2020–2021 m.m.


Vardas, pavardė Pareigos Kvalifikacinė kategorija Auklėjamoji klasė
Raimondas Bartkus Direktorius II vadybinė kvalifikacinė kategorija
Rima Veličkienė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, istorijos mokytoja II vadybinė kvalifikacinė kategorija, mokytoja metodininkė
Vilija Tarnavičiūtė Matematikos, informacinių technologijų mokytoja Mokytoja metodininkė 6
Vida Mureikienė Matematikos, ekonomikos mokytoja Vyr. mokytoja
Daiva Ruzgienė Biologijos, chemijos, mokytoja Vyr. mokytoja 7
Jolanta Puidokienė Geografijos mokytoja Mokytoja metodininkė
Daiva Varškevičienė Informacinių technologijų mokytoja Mokytoja metodininkė 10
Sigitas Kavaliauskas Fizikos ir technologijų mokytojas Fizikos vyr. mokytojas, technologijų mokytojas
Kristina Antanavičienė Lietuvių kalbos mokytoja Mokytoja 5a
Milda Ratomskienė Lietuvių kalbos mokytoja Vyr. mokytoja 8
Olena Čiginskienė Rusų kalbos mokytoja Mokytoja metodininkė
Žydrūnė Puodžiukienė Anglų kalbos mokytoja Vyr. mokytoja 9
Aušra Vitortienė Anglų kalbos mokytoja Mokytoja
Juozas Ruškys Istorijos mokytojas Mokytojas
Viktorija Kalinauskaitė Tikybos mokytoja Mokytoja
Rūta Mažeikienė Muzikos, etikos ir neformaliojo švietimo mokytoja Muzikos mokytoja metodininkė, etikos mokytoja
Ernesta Avižienė Dailės, technologijų mokytoja Mokytoja 5b
Rasuolė Galijotienė Kūno kultūros ir neformaliojo švietimo mokytoja Vyr. mokytoja
Lina Kaminskienė Neformaliojo švietimo mokytoja Mokytoja metodininkė

Pradinis ugdymas

Vardas, pavardė Pareigos Kvalifikacinė kategorija Auklėjamoji klasė
Lionė Klimienė Pradinio ugdymo mokytoja Mokytoja metodininkė 4
Audronė Reipienė Pradinio ugdymo mokytoja Vyr. mokytoja 3
Asta Kaušinienė Pradinio ugdymo mokytoja Mokytoja metodininkė 2
Virginija Jurkšienė Pradinio ugdymo mokytoja Mokytoja metodininkė 1

Priešmokyklinis ir ikimokyklinis ugdymas

Vardas, pavardė Pareigos Kvalifikacinė kategorija Auklėjamoji klasė
Martina Laurinavičienė Priešmokyklinio ugdymo mokytoja Mokytoja „Smalsučiai“
Jūratė Draudvilienė Priešmokyklinio ugdymo mokytoja Mokytoja „Smalsučiai“
Jolanta Zonovienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Vyr. mokytoja „Boružėlių grupė“
Laima Tulauskienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Vyr. mokytoja „Drugelių grupė“
Vida Kriaučiūnienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Vyr. mokytoja „Bitučių grupė“

Pagalbos mokiniui specialistai

Vardas, pavardė Pareigos Kvalifikacinė kategorija
Rasa Burbienė Socialinė pedagogė Vyr. socialinė pedagogė
Rasa Černiauskienė Logopedė Vyr. Logopedė
Giedrė Poškaitienė Spec. pedagogė – logopedė Spec. pedagogė – logopedė
Evelina Rasimienė Logopedė Logopedė
Saulena Kovienė Psichologė