• Mokytojai

Mokyklos pedagogai 2020–2021 m.m.

 

Vardas, pavardė Pareigos Kvalifikacinė kategorija Auklėjamoji klasė
Raimondas Bartkus Direktorius II vadybinė kvalifikacinė kategorija  
Rima Veličkienė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, istorijos mokytoja II vadybinė kvalifikacinė kategorija, mokytoja metodininkė  
Vilija Tarnavičiūtė Matematikos, informacinių technologijų mokytoja Mokytoja metodininkė 7
Vida Mureikienė Matematikos, ekonomikos mokytoja Vyr. mokytoja  
Daiva Ruzgienė Biologijos, chemijos, mokytoja Vyr. mokytoja 8
Jolanta Puidokienė Geografijos mokytoja Mokytoja metodininkė  
Daiva Varškevičienė Informacinių technologijų mokytoja Mokytoja metodininkė 5a
Gintarė Marmokaitė Technologijų mokytojas Mokytoja  
Kristina Antanavičienė Lietuvių kalbos mokytoja Mokytoja 6a
Milda Ratomskienė Lietuvių kalbos mokytoja Vyr. mokytoja 9
Olena Čiginskienė Rusų kalbos mokytoja Mokytoja metodininkė  
Žydrūnė Puodžiukienė Anglų kalbos mokytoja Mokytoja metodininkė 10
Asta Balnienė Fizikos mokytoja Vyr. mokytoja  
Gabija Adomavičienė Istorijos mokytojas Mokytoja  
Viktorija Kalinauskaitė Tikybos mokytoja Mokytoja  
Rūta Mažeikienė Muzikos, etikos ir neformaliojo švietimo mokytoja Muzikos mokytoja metodininkė, etikos mokytoja  
Ernesta Avižienė Dailės, technologijų mokytoja Vyr. mokytoja 6b
Rasuolė Galijotienė Kūno kultūros ir neformaliojo švietimo mokytoja Vyr. mokytoja  
Lina Kaminskienė Neformaliojo švietimo mokytoja Mokytoja metodininkė  

Pradinis ugdymas

VARDAS, PAVARDĖ

PAREIGOS

KVALIFIKACINĖ KATEGORIJA

AUKLĖJAMOJI KLASĖ

Sigita Vijlens

Pradinio ugdymo mokytoja

Mokytoja

1

Virginija Jurkšienė

Pradinio ugdymo mokytoja

Mokytoja metodininkė

2

Asta Kaušinienė

Pradinio ugdymo mokytoja

Mokytoja metodininkė

3a

Lionė Klimienė

Pradinio ugdymo mokytoja

Mokytoja metodininkė

3b

Audronė Reipienė

Pradinio ugdymo mokytoja

Vyr. mokytoja

4

       

Priešmokyklinis ir ikimokyklinis ugdymas

Vardas, pavardė Pareigos Kvalifikacinė kategorija Auklėjamoji klasė
Martina Laurinavičienė Priešmokyklinio ugdymo mokytoja Mokytoja „Smalsučiai“
Jūratė Draudvilienė Priešmokyklinio ugdymo mokytoja Mokytoja „Smalsučiai“
Jolanta Zonovienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Vyr. mokytoja „Boružėlių grupė“
Laima Tulauskienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Vyr. mokytoja „Drugelių grupė“
Vida Kriaučiūnienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Vyr. mokytoja „Bitučių grupė“

Pagalbos mokiniui specialistai

Vardas, pavardė Pareigos Kvalifikacinė kategorija
Rasa Burbienė Socialinė pedagogė Vyr. socialinė pedagogė
Rasa Černiauskienė Logopedė Vyr. Logopedė
Emilė Beniušytė Spec. pedagogė – logopedė Spec. pedagogė – logopedė
Milda Ratomskienė Logopedė Logopedė
Saulena Kovienė Psichologė