Mokyklos logopedo pagrindinis uždavinys – rūpintis mokinių kalbos vystymosi raida, kalbos ir komunikacijos sutrikimų korekcija.

Mokyklos logopedo veikla yra kompleksinė, tiesiogiai susijusi su švietimo įstaiga, šeimomis ir apima šias kryptis:

  • Kalbos tyrimo:
  • Konsultavimo ir pedagoginio švietimo
  • Ryšių su mokykloje dirbančiais specialistais
  • Tyrimo ir organizavimo

Logopedas įvertina mokinių kalbos raidos ypatumus, nustato kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus, teikia pagalbą tokių sutrikimų turintiems mokiniams.

Rasa Černiauskienė rasa.c@zapyskiomokykla.lt

Milda Ratomskienė milda.ratomskiene@gmail.com