Darbuotojai

Direktoriaus
pavaduotoja ugdymui
– Laimutė Bičiūnienė

 

                   
               
    

Sekretorės – Eglė Žilinskienė ir Rūta Gumauskienė

 

Darbininkė – Sonata Petruškevičienė

 

Psichologė – Saulena Kovienė

 

 

Vyr. auklėtojos:

 

Danutė Barusevičienė,

Lina Vengraitienė.

 

 

Mokytojai:

 

Pradinių klasių mokytojos: Lina Vengraitienė, mokytoja ir Laimutė
Bičiūnienė, mokytoja metodininkė,

Lietuvių kalbos  vyr. mokytoja Jolita Tauraitė,

Anglų kalbos vyr. mokytoja Regina Rosickienė,

Rusų kalbos mokytoja metodininkė Olena Čiginskienė,

Geografijos vyr. mokytoja Romualda Gudaitienė,

Istorijos ir pilietiškumo pagrindų vyr. mokytoja Nijolė Kazlauskienė,

Fizikos, gamtos ir žmogaus vyr. mokytoja Rima Laurinaitienė,

Matematikos ir informacinių technologijų vyr. mokytoja Vida Mureikienė

Biologijos vyr. mokytoja, chemijos mokytoja Audronė Klovienė, 

Dorinio ugdymo (etikos/tikybos) vyr. mokytoja Jolita Paužienė.