Darbuotojai

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos

Kvalifikacinė kategorija

1.       

Laimutė Bičiūnienė

direktoriaus pavaduotoja ugdymui, pradinių klasių mokytoja

metodininkė,

II vadybinė kategorija

 

2.       

Jolita Tauraitė

lietuvių kalbos mokytoja

vyr. mokytoja

3.       

Regina Rosickienė

anglų kalbos mokytoja

vyr. mokytoja

4.       

Olena

Čiginskienė

rusų kalbos, neform. šviet.  mokytoja

metodininkė

5.       

Vida Mureikienė

 

matematikos mokytoja

vyr. mokytoja

 

6.       

Elija Sigita Masalskaitė

dorinio ugdymo mokytoja

mokytoja

7.       

Nijolė Kazlauskienė

istorijos, pilietiškumo pagrindų mokytoja

vyr. mokytoja

 

8.       

Romualda Gudaitienė

geografijos  mokytoja

vyr. mokytoja

9.       

Daiva Ruzgienė

biologijos, chemijos mokytoja

vyr. mokytoja

10.    

Asta

Balnienė

fizikos, gamtos ir žmogaus mokytoja

vyr. mokytoja

11.    

Lina Vengraitienė

pradinių klasių

mokytoja,

 

auklėtoja

mokytoja

 

 

vyr. auklėtoja

12.    

Danutė Barusevičienė

auklėtoja

vyr. auklėtoja