SOCIALINIS PEDAGOGAS

Socialinis pedagogas – pedagogas, kurio pagrindinė veikla nukreipta į pagalbos mokiniams organizavimą ir jo asmenybės vystymosi, tobulėjimo skatinimą.

Pagrindinės socialinio pedagogo veiklos formos mokykloje:

  • individualus darbas su mokiniais, tėvais, mokyklos pedagogais;
  • darbas komandoje su psichologu, klasės auklėtoju, mokytojais;
  • auklėjamosios aplinkos organizavimas;

Pagrindinės socialinio pedagogo veiklos formos už mokyklos ribų:

  • bendradarbiavimas su kitomis institucijomis: (vaikų teisių apsaugos tarnyba, policija, seniūnija, savivaldybe, švietimo skyriumi);
  • kvalifikacijos kėlimas.

Rasa Burbienė

El. paštas: rasaburbiene2@gmail.com