SOCIALINIS PEDAGOGAS Socialinis pedagogas – pedagogas, kurio pagrindinė veikla nukreipta į pagalbos mokiniams organizavimą ir jo asmenybės vystymosi, tobulėjimo skatinimą. Pagrindinės socialinio pedagogo veiklos formos mokykloje:
  • individualus darbas su mokiniais, tėvais, mokyklos pedagogais;
  • darbas komandoje su psichologu, klasės auklėtoju, mokytojais;
  • auklėjamosios aplinkos organizavimas;
Pagrindinės socialinio pedagogo veiklos formos už mokyklos ribų:
  • bendradarbiavimas su kitomis institucijomis: (vaikų teisių apsaugos tarnyba, policija, seniūnija, savivaldybe, švietimo skyriumi);
  • kvalifikacijos kėlimas.
Eglė Durienė El. paštas: egleduriene@gmail.com