Dėl technologijų naudojimo techninės pagalbos mokytojams ir mokiniams

UGDYMO PROCESO NUOTOLINIU BŪDU IKT KOORDINATORIUS – konsultuoja mokytojus ir mokinius technologijų naudojimo klausimais
Vilija Tarnavičiūtė, el. paštas vilija1001@gmail.com, tel. 860040520;
TAMO DIENYNO ADMINISTRATORIUS – konsultuoja mokytojus ir mokinius TAMO dienyno klausimais Daiva Varškevičienė, el. paštas aviadava@gmail.com, tel. 861019759.