„Ugdymo priemonės mokykloms“ Nr. 10-063-P-0001

Siekiant gerinti švietimo paslaugų kokybę, Zapyškio mokykla dalyvauja projekte „Ugdymo

priemonės mokykloms“ Nr. 10-063-P-0001 yra finansuojamas Europos regioninės plėtros

fondo ir bendrojo finansavimo lėšomis.  Projekto tikslinė grupė: mokiniai, mokytojai,

švietimo pagalbos specialistai ir kiti mokyklų darbuotojai.

 

Daugiau informacijos žemiau pateiktose nuorodose:

https://www.nsa.smm.lt/projektai/veikiantys-projektai/projektas-ugdymo-priemones-mokykloms/

https://www.krs.lt/savivaldybe/struktura-ir-kontaktai/administracijos-direktorius/kulturos-svietimo-ir-sporto-skyrius/aktualijos/projektas-ugdymo-priemones-mokykloms/