ES paramos projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“

Nacionalinė švietimo agentūra vykdo ES paramos projektą „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“. Projekte dalyvaujančias mokyklas pasiekė nupirktos mokymo priemonės ir įranga 5-8 kl., paruošti pamokų veiklų aprašai naudojant šias mokymo priemones. Visa tai skirta gamtos ir technologinių mokslų pamokų tobulinimui, mokomų dalykų vaizdumo didinimui.

Fizikos pamokose naudojant gautas priemones  vaizdžiau pateikiamos žinios optikos, mechanikos, elektrotechnikos ir elektronikos srityse. Mokiniai su dideliu susidomėjimu susipažįsta, tyrinėja ir domisi naujovių pritaikymo ir atradimų ugdymo procese  galimybėmis.

Gamtos ir žmogaus, biologijos pamokose, naudojant gautus mikroskopus, mokiniai noriai tyrinėja gamtą, susipažįsta su mus supančio mikropasaulio
įdomybėmis.