Projektas „Kokybės krepšelis“

Kauno r. Zapyškio pagrindinė mokykla dalyvauja Europos Sąjungos struktūrinių fondų/ Europos socialinio fondo lėšų bendrai finansuojamame projekte Nr.09.2.1-ESFA-V-719-01-0001 ,,Kokybės krepšelis“. Mokyklos projekto tikslas: gerinti mokinių pasiekimus, naudojant IT.Projekto metu atnaujinus informacinių technologijų bazę ir įgyvendinus projekte numatytas veiklas, siekiama pagerinti 1–8 klasių mokinių lietuvių k., užsienio k., matematikos, socialinių ir gamtamokslinių dalykų mokymosi rezultatus.