Svarbi informacija tėveliams siekiant užkirsti kelią galimam koronaviruso (COVID-19) plitimui

Atsižvelgdami į Nacionalinio visuomenės sveikatos centro rekomendacijas dėl izoliavimosi
laikotarpiui asmenims, turėjusiems riziką užsikrėsti koronavirusu (COVID-19), informuojame Jus,
kad tie, kurie 14 dienų laikotarpiu lankėsi Kinijoje ar Šiaurės Italijoje (Lombardijos, Veneto,
Pjemonto ir Emilijos-Romanijos regionuose):

Privalo pateikti informaciją nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui ir užpildyti šią formą:
http://nvsc.lrv.lt/lt/naujienos/efektyviausios-priemones-koronaviruso-prevencijai-konsultavimas-ir-
grizusiu. Užpildyta forma suteiks mokiniams galimybę būti atleistiems nuo pamokų lankymo.
Mokinių tėvai privalo:
2.1. informuoti mokyklos raštvedę Rūtą Gumauskienę (el. p. rastine@zapyskiomokykla.lt, tel. nr.
(8-37) 542249) nurodant mokinio vardą, pavardę, klasę ir regioną, kuriame lankėsi, bei lankymosi
laikotarpį;
2.2. izoliuoti vaiką namuose nuo grįžimo iš minėtų vietovių 14 dienų;.
2.3. informacija mokiniams apie mokymąsi bus pateikiama elektroniniame dienyne.
 Persiunčiame nacionalinio visuomenės sveikatos centro rekomendacijas ir prašome jų laikytis:
http://nvsc.lrv.lt/uploads/nvsc/documents/files/rekomendacijos%20izoliavimosi%20laikotarpiui_2.p
df.
 Visus tėvelius prašome kiekvieną rytą sekti naujausią Sveikatos apsaugos ministerijos ir
Nacionalinio visuomenės sveikatos centro tinklalapiuose teikiamą informaciją: http://sam.lrv.lt/ ir
http://nvsc.lrv.lt.
 Nacionalinis visuomenės sveikatos centras rekomenduoja visiems dažnai plauti rankas ir vengti
viešųjų erdvių. Mokykla įsipareigoja laikytis Nacionalinio visuomenės sveikatos centro teikiamų
rekomendacijų viruso prevencijai.
Pagarbiai Kauno r. Zapyškio pagrindinės mokyklos administracija