DĖL PRADINIŲ KLASIŲ MOKINIŲ ŽIEMOS ATOSTOGŲ

Mokiniams, besimokantiems pagal pradinio ugdymo programą, atostogos skelbiamos nuo 2020 m. gruodžio 14 d. iki 2021 m. sausio 3 d.LR ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRO ĮSAKYMAS