Paskaita „Vaikų ir paauglių mokymosi motyvacijos bei pasitikėjimo savimi stiprinimas, kuriant palankią emocinę aplinką namuose ir mokykloje“ bendruomenės nariam